شماره شانزدهم بهار ۱۳۹۷

شماره ۱۶  بهار ۱۳۹۷
قیمت: ۸۰۰۰ تومان
تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه
صاحب امتیاز: محمد بشری
مدیر مسئول: حمیدرضا محمدی
سردبیر: سعید اویس
مسئول سرویس خبری: آزاده قشونی، الهه فرمانی، بهار خوشپور، فائزه فرزام نیا

 

باسـپاس فـراوان از (بـه ترتیب حـروف الفبا) دکتر سید حسین اردهالی، دکتر سـید محمـد اکرمی، دکتـر ایمان ایرانمنـش، دکتر محمد بقایـی، دکتر پیمـان ترحمی، دکتر سـید علـی حجازی، دکتر محسـن خطیبی، دکتـر پیام دین دوسـت، دکتـر حمید رضـا راسـخ، دکتر حافظ سوسـن، دکتـر شـهروز صارمـی، دکتر اکبـر عبداللهی اصـل، دکتر محمد عبـده زاده، دکتـر محمد رضا فاضلـی، دکتر وحید محلاتـی، دکتـر محمـود نجفـی عـرب، دکتـر فـردوس نصیری زاده، دکتر ناصر نقدی، دکتر سـید ابراهیم هاشـمی و روابـط عمومی سـازمان غـذا و دارو، انجمن داروسـازان ایـران کـه ما را در انتشـار ایـن فصلنامه یـاری نمودند. 

در فصلنامــه درمان یاب تلاش زیــادی در جهت تطابق مطالب با اســتانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است.

اما از آنجا که پزشــکی دانشی همیشه در حال تغییر است، مطالب ارائه شده را الزاماً کامل و عاری از خطا نمی دانیم. ارجح آن است که خواننده محترم، این اطلاعات را قبل از به کارگیری، با رجوع به منابع دیگر نیز تأیید نماید.

مطالب مندرج الزاما مطابق دیدگاههای نشریه نیست و بازتاب دهنده نظر نویسندگان یا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشریه از دریافت مقالات و دیدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس یا برداشتی بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

گفتگوهای نشریه شانزدهم

پاسخ به ۱۵ چالش صنعت دارو

دکتر اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

• حمایت دولت از صنعت با بدترین روش ممکن انجام شده است • فهرست رسمی دارویی کشور، باید قبل از ورود به…

شکار فرصت ها

دکتر محمد رضا فاضلی، استاد گروه کنترل داروغذا دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

پروبیوتیک ها باید تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند استانداردهای تولید دارو، تحمیلی نیست. لزومی ندارد…

مدخلی بر نورومارکتینگ و کاربردهای آن در تحقیقات بازاریابی محصولات سلامت محور

دکتر حافظ سوسن، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی ایران

فارغ التحصیل سال ۱۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته داروسازی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی…

دیپلماسی سلامت

دکتر سید محمد اکرمی، رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

دانشیار ژنتیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ۱۵ سال سابقه علمی دانشگاهی دارد.…

کیفیت، حرف اول را می زند

دکتر سیدحسین اردهالی، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از چهره های سرشناس این…
مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.