شماره یکم آذر ۱۳۹۰

 

تصویر روی جلد تصویر پشت جلد

شماره یکم آذر ۱۳۹۰

صاحب امتیاز: محمد بشری
مدیر مسئول: محمدحسین زیرک ساز
سردبیر: محمد حسین زاده
شورای سردبیری: حمیدرضا محمدی، عبدالرزاق جواهری،پویا شفیعی، کامران خواجویی، شبنم شکوفی، پریسا فتوت، پریسا منصوری، هادی همایون

پزشکی دانشی همیشه در تغییر است.در ارائه مطالبدر نشریه درمان یاب تلاش زیادی در جهت کامل بودن و تطابق آن با استانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان انتشار صورت گرفته است اما به دلیل اینکه در علوم پزشکی وجود خطاهای پژوهشی و تغییرات روز به روز همواره متصور است. ناشر مطالب ارائه شده را الزاما کامل و عاری از خطا نمی داند. ارجح آن است که خواننده محترم، اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع دیگر نیز تأیید نماید.

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه نقل و انتشار مجددمطالب نشریه درمان یاب به هر نحو ممکن صرفا منوط به کسب مجوز کتبی از ناشر است.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =