شماره نوزدهم اسفند ۱۳۹۷

شماره ۱۹ زمستان ۱۳۹۷
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
تیراژ: ۱۰۰۰۰ نسخه
صاحب امتیاز: محمد بشری
مدیر مسئول: حمیدرضا محمدی
سردبیر: سعید اویس
مسئول سرویس خبری: سیمین وحیدیان, آزاده قشونی، محمدامین فرمانی، بهار خوشپور، فائزه فرزام نیا، آزاده فرمهینی

 

باسـپاس فـراوان از (بـه ترتیب حـروف الفبا) دکتر سید حسین اردهالی، دکتر محمد بشری، دکتر علیرضا پورعباسی، دکتر پیام پیمانی، دکتر پیمـان ترحمی، دکتر عباس حاجی آخوندی، دکتر میثم خانلر بیک، مجید خداپرست، دکتـر پیام دین دوسـت، دکتـر حمید رضـا راسـخ، دکتر محمدرضا رزاقی، ناصر ریاحی، دکتـر مهدی سجادی، دکتر محمدرضا سیاهی، دکتر سید حسام الدین شریف نیا، دکتـر عباس کبریایی زاده، مهندس وحید گرجی، دکتر مهدی محمدزاده، دکتـر سید حسام الدین مدنی، دکتـر بابک مصباحی، حمید مقیمی، دکتر جعفر میرفخرایی، دکتر سـید صدرالدین نبوی، دکتر فردوس نصیری زاده و روابـط عمومی سـازمان غـذا و دارو، هیئت مدیره انجمن داروسـازان ایـران، هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو، هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی، هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی، هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان دارو و فراورده های گیاهان دارویی کـه ما را در انتشـار ایـن فصلنامه یـاری نمودند.

در فصلنامــه درمان یاب تلاش زیــادی در جهت تطابق مطالب با اســتانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است.

اما از آنجا که پزشــکی دانشی همیشه در حال تغییر است، مطالب ارائه شده را الزاماً کامل و عاری از خطا نمی دانیم. ارجح آن است که خواننده محترم، این اطلاعات را قبل از به کارگیری، با رجوع به منابع دیگر نیز تأیید نماید.

مطالب مندرج الزاما مطابق دیدگاههای نشریه نیست و بازتاب دهنده نظر نویسندگان یا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشریه از دریافت مقالات و دیدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس یا برداشتی بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

 

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.