اما و اگرهای مقررات زدایی در سازمان غذا و دارو

هاله حامدی فر، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار درمان یاب در خصوص اینکه با بازنگری در اساسنامه و ماموریت سازمان غذا و دارو، این سازمان به کدام سمت پیش خواهد رفت، اظهار داشت: وظایف مختلفی که خیلی از آنها با هم در تضاد هستند به سازمان غذا و دارو سپرده شده که در الگوهای  سایر کشورها چنین موضوعاتی را نمی بینیم

وی افزود: عمدتا سازمان های غذا و دارو در جهان مسئول نظارت بر کیفیت هستند ولی در کشور ما زمانی که بحث تخصیص ارز، قیمت گذاری و کنترل بازار و مسائل از این قبیل در کنار مسائل کیفی و تامین بازار به یک جا واگذار می شود، طبیعی است که این تجمیع مسئولیت ها  تضاد منافع ایجاد می کند

دکتر حامدی فر ادامه داد: فکر می کنم اگر این وظایف از هم تفکیک شوند و سازمان های مختلف به اقتضای ماموریت خود، مسئولیت آن را به عهده بگیرند، هم سازمان غذا و دارو خیلی چابک تر  و خیلی تخصصی تر می تواند به وظایف اصلی خود در خصوص نظارت بر کیفیت دارو عمل کند و هم اینکه تولیدکنندگان،  واردکنندگان، فعالین صنعت دارو هم می توانند فضای کسب و کار بهتری را تجربه کنند.

 

دکتر حامدی فر در پاسخ به سوال دوم درمان یاب در خصوص اما و اگر های مقررات زدایی در سازمان غذا و دارو نیز اظهار داشت: در خصوص مقررات زدایی، باید حواسمان باشد که از این طرف و آن طرف بام نیوفتیم. ما در سازمان غذا و دارو یکسری مقررات داریم که ناظر بر کیفیت دارو است که این مقررات لازم الاجراست و کسی هم نمی تواند دست به ترکیب آنها بزند و هیچگونه مقررات زدایی هم در این مسیر هم منطقا نمی تواند اتفاق بیافتد.

عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: در سازمان غذا و دارو در زمینه مسائل قیمت گذاری، تخصیص ارز، نظارت هایی که بر داروخانه ها و شرکت های پخش دارد که بنظر من خیلی می تواند با همکاری و مشارکت تشکل ها و سندیکاها انجام شود و این مسائل را به سمت و سویی پیش برد که هم دست و پاگیر نباشند و هم اینکه آن نظارت ها و مسائل مورد نظر سازمان های نظارتی را هم تامین کنند

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.