ضرورت استقرار سیستم کارآمد توزیع

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: واقعیت این است که بدون استقرار یک سیستم توزیع نظام مند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع دارو، قابلیت گزارش دهی داشته باشد، نمی توان توقع داشت که اقلام مورد نیازبه درستی در سطح کشور توزیع شود.

محمدرضا دری، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار درمان یاب با اشاره به چالش های نظام توزیع اقلام مصرفی سلامت در بحران کرونا اظهار داشت: شیوع کرونا نشان داد کشور در زمینه اقلام مصرفی خصوصا در بحث ماسک و مواد ضدعفونی کننده، دچار چندگانگی و مدیریت های چندگانه است و نظام بهداشت و درمان کشور از این نقطه آسیب پذیر است.

دری با انتقاد از وجود بروکراسی های پیچیده برای تولیدکنندگان افزود: یک روز می گویند که متولی تولید و توزیع، سازمان غذا و داروست، روز دیگر می گویند وزارت صمت است، یک روز می گویند که توزیع مواد اولیه از کانال وزارت صمت باید عبور کند و روز دیگر می گویند که سهمیه ای است و دست آخر، تولیدکننده است که در یک فرایند پیچیده بروکراسی، دچار سرگیجه می شود. تولید کننده نمی داند که بالاخره مواد اولیه در کجا قرار دارد، از چه کسی و چگونه باید دریافت کند و نکته مهم دیگر این است که باید با چه قیمتی دریافت و عرضه شود.

دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به معضلات توزیع ماسک و اقلام ضدعفونی کننده به مراکز درمانی و داروخانه ها در زمان شیوع کرونا گفت: متاسفانه نظام توزیع غیرشفاف و غیر منسجم است و نمی تواند گزارش های آماری درست و دقیق به متولیان و سیاست گذاران دهد. ضمن اینکه نظام توزیع نمی تواند مسیر کارخانه تا مصرف کننده را به صورت شفاف و قابل رصد پوشش دهد و هیچ کس نمی داند در زنجیره توزیع چه اتفاقی رخ می دهد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بدون استقرار یک سیستم توزیع نظام مند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع دارو، قابلیت گزارش دهی داشته باشد، نمی توان توقع داشت که اقلام مورد نیازبه درستی در سطح کشور توزیع شود.

دری همچنین گفت: برخی مسئولین به درستی اظهار کردند که باید میزان مصرفی که امروز در کشور وجود دارد حتما مدیریت شود. در طبقه بندی مصرف کنندگان، اولویت با بیمارستان ها بود ولی نکته اینجا است که همه این ها باید در یک بستر گزارش دهی و گزارش گیری انجام شود

وی در پایان تاکید کرد: ما برای اینکه یک سیستم کارآمد توزیع داشته باشیم، باید بدانیم که جایگاه عرضه یک محصول کجاست. آنگاه به راحتی می توانیم برنامه ریزی کنیم، نظارت کنیم، سهمیه بندی کنیم و سایر مراتب مربوطه را انجام دهیم ولی متاسفانه درخصوص ماسک، حتی این موضوع هم از سوی مسئولین دچار خدشه می شد که بلاخره داروخانه، محل فروش و عرضه ماسک است.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.