توضیحات دبیر انجمن پخش دارو نسبت به مکاتبات اخیر انجمن با رییس سازمان غذا و دارو

دبیر انجمن صنعت پخش دارو گفت: برچسب دوبُعدی حدود دو یا سه ماه است که دستورالعمل آن ابلاغ گردیده، دارویی که 2 سال پیش تولید شده چگونه تولیدکننده و یا واردکننده چنین برچسبی را بر روی داروھای خود الحاق کند؟

دکتر محسن عبدالله زاده، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران در گفتگو با خبرنگار درمان یاب در رابطه با مکاتبه اخیر خود با رئیس سازمان غذا و دارو اظھار داشت: چندی پیش نامه ای از اداره کل دارو به انجمن رسید مبنی بر اینکه کالاھایی که در انبارهای پخش و داروخانه ھا ھستند، اگر فاقد برچسب اصالت یا کد رھگیری باشند، داروی قاچاق تلقی شده و باید از بازار جمع آوری شوند.

وی افزود: نتیجه این است که حداقل 40 درصد دارویی که در بازار دارویی کشور وجود دارد باید جمع آوری شود. ضمن اینکه دارویی که سازمان غذا و دارو برای تولیدکننده آن IRC صادر کرده، داروی قاچاق تلقی شده است.

دبیر انجمن صنعت پخش دارو ادامه داد: با توجه به اینکه برچسب دوبُعدی حدود دو یا سه ماه است که دستورالعمل آن ابلاغ گردیده، دارویی که 2 سال پیش تولید شده چگونه تولیدکننده و یا واردکننده چنین برچسبی را بر روی داروھای خود الحاق کند؟ عملا اینکار شدنی نیست.

دکتر عبدالله زاده ادامه داد: استنباط ما از این نامه این است که افرادی که این نامه را تنظیم کرده اند، یا خبر از وضعیت داروی کشور ندارند یا مغرض و دشمنی دارند و عمدا خواسته اند یک کمبود دارویی گسترده در کشور بوجود بیاید یا بازار دارویی کشور بھم بریزد. وگرنه چه معنا دارد کسانی بخواهند با یک نامه 40 درصد داروی تولیدی یک مملکت را از بین ببرند؟

دبیر انجمن صنعت پخش دارو با انتقاد از زمانبر بودن اصلاح محصولات دارویی فاقد برچسب اظهار داشت: اگر این داروها بخواھد از چرخه توزیع و داروخانه ها جمع آوری شود، به کارخانه برگردد، اصلاح شود و دوباره به چرخه توزیع برگردد، زمانی حدود 1 سال بطول می انجامد. ضمن اینکه اینکار باعث می شود که حدود نیمی از داروها قابل مصرف نخواهد بود. حال اینکه تمام این داروھای تولید داخل ھم با ارز دولتی تولید می شود موجب هدررفت مقدار زیادی از ارز دولتی کشور خواهد شد.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.