“ارز تک نرخی” بهترین گزینه برای صنعت دارو است

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت ایران در گفتگو با خبرنگار درمان یاب در رابطه با حذف ارز دولتی از روی برخی داروها و مکمل ها اظهار داشت:

من از ابتدا با تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید و چه در اینترمدیت، کاملا مخالف بودم زیرا بخشی از این ارز، خود به تنهایی زیرساختی برای رانت است. ضمن اینکه در حال حاضر، مجموعه ارزی که به دارو تخصیص داده شده، پاسخگوی تامین همه ی نیازها نیست. علاوه بر این، ارز دولتی به دلیل بروکراسی اداری و بحث های نظارتی، سبب به تعویق افتادن تخصیص ارز به صنعت دارو و ایجاد مشکلات متعدد برای شرکت ها می شود

ما به طور مجزا در حد متعارف فقط برای تامین تجهیزات پزشکی، نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز احتیاج داریم. بطور کلی امسال فقط 2 و نیم میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته است و مابقی نیازها باید با ارز نیمایی مرتفع شود.

البته حذف ارز دولتی از برخی داروها هم اتفاق خوبی نیست، اینکه یک بخشی از این حوزه را با ارز نیمایی و بخشی را با ارز دولتی بگرداند، دردسرهای خاص خودش را دارد. قبلا هم تاکید داشته ایم که دوگانه بودن نرخ ارز به ضرر صنعت است.

اعتقاد ما بر این است که ارز دارو باید به صورت تک نرخی باشد.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.